Access

KidZania Koshien

Hyogo-ken, Nishinomiya, Koshien 1-100
LaLaport Koshien