Access

KidZania Tokyo

Tokyo-to, Koto-ku, Toyosu 2-4-9
Urban Dock LaLaport Toyosu, North Port 3F, 33200